Förskolans läroplan och verksamhet

 

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten.

Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen. Förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.                                                                  

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna.

Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola