FÖRÄLDRARÅD

Föräldrarådet är en möjlighet för dig som förälder att aktivt påverka ditt barns förskola och vardag. Tanken är att skapa en levande dialog mellan föräldrar, ledning och personal.

I föräldrarådet sitter förskolechef samt föräldrarepresentanter från både Nymö och Trolle förskola. Föräldrarådet är öppet för alla vårdnadshavare på förskolorna.

 Vi träffas ca 2 gånger per termin där vi informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan. Exempel på områden som diskuteras är pedagogisk dokumentation, förskolans läroplan Lpfö-98, och likabehandlingsplanen.

 Förskolans läroplan Lpfö-98 säger: ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i nära samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

Vårt mål är att ha så många föräldrar som möjligt med på föräldrarådet för att skapa en god dialog om vår förskola därför har vi inga representanter för barngrupperna.

Alla ska känna sig välkomna att delta!

Den 30/8 kl 18:45 är ni varmt välkomna till terminens första föräldrarråd som kommer att hållas i Trolle Ljungby skolas matsal. Då har vi tillsammans med skolan bjudit in Familjeservicce som  kommer att berätta om sin verksamhet. 


Hjärtligt välkomna 

Åsa Boström