Infomentor

 

är vår lärplattform där vi delar vår verksamhet med barn och föräldrar.

Vi använder det som kommunikation till/från föräldrar.

Ni hittar kontaktuppgifter till andra föräldrar samt till personalen. 

Samt att ni lägger in era barns tider på förskolan. i Info mentor.