Organisation och föräldrasamverkan

Nymö Förskola och Trolle Ljungby skola/förskola ägs av Trolle bygdens byaskolors ekonomiska förening.

Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening med kommunala bidrag utan något enskilt vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till barnen och verksamheten. Förskolan leds av en styrelse bestående av föräldrar. För vår dagliga verksamhet ansvarar vår förskolechef Åsa Boström i samråd med övrig personal.

All verksamhet är godkänd av Skolverket och Kristianstad kommun och verksamheterna leds av behörig och kompetent personal.

Vi har röjardag en gång per termin då det fixas både ute- och inomhus. Föräldrarna på förskolorna stöttar i barngruppen någon gång per termin när personalen planerar. 

För tillfället onsdagar kl 14:45-17:00. 

Personalen bjuder in till föräldramöte, och/eller familjefester några gånger per år. Vi lägger stor vikt vid att hålla kontakt med föräldrarna, både dagligen vid lämning och hämtning samt vid drop-in kaffe, utvecklingssamtal, Luciafirande, familjefest m.m.

Ni vet väl om att ni kan välja vilken förskola/skola ni vill oavsett vilken kommun ni bor i!

Drop-in fika för barn och föräldrar.

Välkomna!